mokymo metodas


mokymo metodas
mokymo metodas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuma būdų ir priemonių, kuriais suteikiama teorinių žinių ir praktinių įgūdžių mokant sporto šakos technikos veiksmų ir jų derinių, mokoma taikyti juos varžybose, savarankiškai tobulinti. Yra ↑aiškinimo, ↑dalinis, ↑deduktyvusis, ↑holistinis, ↑individualusis, ↑induktyvusis, ↑kartojimo, ↑kompleksinis, ↑nenuoseklusis, ↑sintetinis, ↑vientisinis. Be to, yra ugdytinių veiklos organizavimo per pamoką, pratybas metodai: ↑frontalusis, ↑grupinis, ↑rato ir ↑srautinis. atitikmenys: angl. teaching method vok. Ausbildungsmethode, f; Lehrmethode, f; Unterrichtsmethode, f rus. метод обучения

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Look at other dictionaries:

  • mokymo metodas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tarpusavyje susiję pedagogo ir mokinių veiklos būdai, kuriais mokiniai, pedagogo vadovaujami, įgyja žinių, lavina mokėjimus ir įgūdžius, plėtoja pažintines galias ir ugdo gebėjimus toliau… …   Sporto terminų žodynas

  • mokymo metodai — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veiksmų, būdų visuma mokymo tikslui pasiekti. Skiriami žinių perteikimo, įtvirtinimo ir tikrinimo (teikiamieji), atgaminamieji (reproduktyvieji), mokėjimų ir įgūdžių formavimo (operaciniai), mąstančios ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokymo tipai ir kryptys — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Istoriškai susiformavusių didaktinių pažiūrų į mokymo paskirtį, metodus bei priemones ir jų naudojimo būdus visuma. Skiriami trys mokymo tipai: reproduktyvusis, produktyvusis ir mišrusis. Reproduktyviojo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • metodas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Sistema veiksmų būdų tikslui pasiekti, pvz.: mokslinio tyrimo metodai (stebėjimas, eksperimentas ir kt.). Pedagogikoje skiriami mokymo ir auklėjimo metodai. Metodo struktūrą sudaro: 1) tikslas, 2) priemonės… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • metodas — metòdas sm. (2) TŽŽ, mètodas (1) TrpŽ 1. pažinimo būdas, gamtos ir visuomenės gyvenimo reiškinių tyrimo būdas: Eksperimentinis metòdas DŽ. 2. veikimo būdas: Mokymo, gamybos metòdas DŽ2. Derybų metodas turi tapti vieninteliu metodu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sintetinis metodas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mokymo metodas – judesio, veiksmo ar jų derinio visumos mokymas nenusižengiant pagrindiniams judesio ar veiksmo atlikimo reikalavimams; vienas su kitu susijusių judesių, veiksmų mokymas.… …   Sporto terminų žodynas

  • brigadinis-laboratorinis metodas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis XX a. trečiąjį dešimtmetį kai kuriose mokyklose pradėtas naudoti mokymo metodas, pagal kurį mokinių grupė kolektyviai vykdydavo mokomąją užduotį, o už jos atlikimo rezultatus atsiskaitydavo tik grupės… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • rodymo metodas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vaizdinis mokymo metodas, kuriuo sudaromas mokomojo technikos veiksmo ar veiksmų derinio įvaizdis. atitikmenys: angl. demonstration method vok. Demonstration, f; Vorführen, n; Vorzeigen, n rus …   Sporto terminų žodynas

  • aiškinimo metodas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žodinis mokymo metodas, kuriuo mokiniams suteikiamos pirmosios žinios apie technikos veiksmą, jo atlikimą. atitikmenys: angl. explanatory method vok. Erklärung, f rus. объяснение …   Sporto terminų žodynas

  • kompleksinis metodas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mokymo metodas – judesių ar technikos veiksmų derinių, atitinkančių tikrąsias sportinės kovos situacijas, mokymas. atitikmenys: angl. complex method vok. Komplexmethode, f rus. комплексный… …   Sporto terminų žodynas